Ιαν-Λουνα

5 κουτάβια,

2 αρσενικα και 3 θηλυκα.

Πατέρας:Midnight Lady’s Black Sun,Grand Greek Champion-Greek Champion-Junior Champion of Greece-Greek Winner 2014 – Top Newfoundland 2014. 7xCAC,2xJCAC,2xJBOB,8xBOB.
Μητέρα:Beige Newfe Bears Luna of July,Greek Champion & Junior Champion of Greece.3xCAC,3xCACIB,1xRCAC,1xRCACIB, 2xJCAC,4xBOB,3xBest Junior of Breed & Top Young Newfoundland 2012 of Greece,Top Newfoundland 2013 of Greece.