Την Τρίτη 5 Ιουλίου διοργανώσε ο ΚΟΕ στο Marathon Land (Μαραθώνα) σεμινάριο για τα «Πατουσάκια-Φιλαράκια», την παιδική ομάδα του Κ.Ο.Ε., με την Κριτή κ. Κατερίνα Μολιναρη(Πορτογαλία), που έκρινε τον Τελικό των Νεαρών Χειριστών στην Παγκόσμια Έκθεση 2016 της FCI στη Μόσχα.Η κ. Κατερινα Μολιναρη είναι από το 2014 που συγκροτήθηκε το τμήμα FCI YOUTH («Νεολαία της FCI») Μέλος του, με μεγάλη εμπειρία σαν συμμετέχουσα Ν.Χ. αλλά & σαν Κριτής Νεαρών Χειριστών. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Πορτογαλικού Τμήματος Νέων το 2009, Διεθής Κριτής από το 2009, έχει κρίνει τον Τελικό Ν.Χ. & στην Πανευρωπαϊκή Έκθεση της FCI, στην Γενεύη το 2013. Σεμινάρια για Ν.Χ. έχει επίσης δώσει στην Κύπρο & στην Ελβετία.